Waarom V17 agro?

Wij staan voor het snel en eenvoudig verbeteren van dierenwelzijn in de stal. Daarnaast dragen we duurzaam bij aan innovatieve oplossingen voor ammoniakreductie.

Dit doen we door continue te zoeken naar producten met rubber die het dierenwelzijn verbeteren en passen binnen huidige en toekomstige regelgeving. We installeren snel om stress bij mens en dier te verminderen en de bedrijfsvoering van de veehouder zo min mogelijk te hinderen.